• Home
 • Jak zjistím svého správce daně?

Jak zjistím svého správce daně?

Admin

Ask Q


Jak zjistit svého správce daně?

Kolik let zpětně kontroluje finanční úřad?

V České republice může obecně správce daně zahájit daňovou kontrolu a doměřit daňovému subjektu daň pouze po dobu tří let od termínu pro podání řádného daňového tvrzení. Na základě zákonem vymezených důvodů může být ale lhůta pro stanovení daně značně modifikována a ve svém důsledku prodloužena až na období deseti let.

Kde najdu své daňové přiznání?

Kde zjistit výši daně z nemovitosti?

Přiznání daně z nemovitostí je nutné podat místně příslušnému správci daně, kterým je finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se stavba, jednotka či pozemek nachází. Jestliže přiznáváte nemovitosti v obvodech územní působnosti více finančních úřadů, musíte daňové přiznání podat samostatně u každého z nich.

Jak zjistit svého správce daně?

Jak zaplatit správní poplatek finančnímu úřadu?

Správní poplatek ve výši 300 Kč se s podáním žádosti hradí – není prominut. Poplatek lze uhradit i na účet – předčíslí účtu 3711 + číslo příslušného správce daně (matrika) /0710.

Co je správa dani kdo jsou správci daně?

Správce daně je orgán veřejné moci, který vykonává správu daní, a to v rozsahu, v jakém mu je svěřena zákonem nebo na základě zákona. Je jím obvykle správní orgán, jímž rozumíme zejména orgány moci vý- konné a orgány územních samosprávných celků.

Co se stane když nezaplatím daně?

Pokud daň nezaplatíte nejpozději v den její splatnosti, vzniká vám dluh a povinnost uhradit úrok z prodlení. Úrok narůstá každým dnem prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti a končí dnem platby (včetně).

Jak probíhá kontrola z finančního úřadu?

Kontrola probíhá zpravidla přímo ve firmě nebo u podnikatele v místě, které je k tomu nejvhodnější (např. sídlo, provozovna, účtárna). Pokud nemáte nic podobného k dispozici, vše se odehraje na finančním úřadu a na vás je, abyste s sebou vzali potřebné doklady.

Jak podat podnět na finanční úřad?

Podání do konkrétních řízení lze učinit u příslušného orgánu Finanční správy písemně (poštou nebo osobně na podatelně), ústně do protokolu - viz kontakty, e-mailem na e-mailovou adresu příslušného orgánu finanční správy za podmínky, že podání bude do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno zákonným způsobem a dále datovou ...

Jak zjistit dluh u finančního úřadu?

Stačí vám jen zajít na pobočku „vašeho“ finančního úřadu a zde na podatelně požádat o vystavení příslušného potvrzení o bezdlužnosti. Pokud budete mít nějaký dluh, ihned se to dozvíte. Žádost o potvrzení o bezdlužnosti na daních, je možné poslat i elektronicky.

Kdo není povinen podat daňové přiznání?

Protože má Vlaďka příjmy jako OSVČ, vyplní nejdříve Přílohu č. 1, odkud se jí údaje přetáhnou dál do formuláře. Nejprve tedy zaškrtne, že uplatňuje výdaje procentem z příjmů, a poté ve druhé části formuláře nazvané Doplňující údaje uvede druh činnosti, výši výdajového paušálu (60 %) a výši ročních příjmů.

Kdy se neplatí daň z pronájmu?

Jak se počítá daň z pronájmu?

Stačí od všech příjmů odečíst 30 %, maximálně ale 300 000 Kč. Při odečtení výdajů od příjmů vám zůstane základ daně, ze kterého pak zaplatíte 15% daň.

Co kdyz Nepodam daňové přiznání z nemovitosti?

Jaké hrozí sankce za neodevzdání daňové přiznání? Finanční úřad obvykle nechá pár dní po termínu bez sankce, ale jestliže do přibližně 5 pracovních dní nepodáte daňové přiznání, tak vám začne vyměřovat sankce ve výši 0,05 procenta z výše samotné daně za každý den prodlení.

Jak zpětně podat daňové přiznání?

Jak probíhá kontrola z finančního úřadu?

Kontrola probíhá zpravidla přímo ve firmě nebo u podnikatele v místě, které je k tomu nejvhodnější (např. sídlo, provozovna, účtárna). Pokud nemáte nic podobného k dispozici, vše se odehraje na finančním úřadu a na vás je, abyste s sebou vzali potřebné doklady.

Jak podat podnět ke kontrole na finanční úřad?

Podání do konkrétních řízení lze učinit u příslušného orgánu Finanční správy písemně (poštou nebo osobně na podatelně), ústně do protokolu - viz kontakty, e-mailem na e-mailovou adresu příslušného orgánu finanční správy za podmínky, že podání bude do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno zákonným způsobem a dále datovou ...

Jak často chodí kontrola z finančního úřadu?

Kontrol je stále méně Pokud si vydělíte počet subjektů počtem daňových kontrol, vyjdou vám zajímavá čísla. Kontrola DPH 1x za 80 let, kontrola daně z příjmů fyzických osob 1x za 450 let apod.

Jak zjistit svého správce daně?

Kde uhradit správní poplatek?

Poplatky týkající se daní nejsnáze zaplatíte převodem na speciální účet správce daně s předčíslím 3711.

Kam zaplatit doplatek daně?

Jaké známe způsoby zastoupení při správě daní?

Daňový subjekt, jeho zákonný zástupce nebo ustanovený zástupce se může dát v daňovém řízení zastupovat zástupcem, jehož si zvolí. V téže věci může mít současně jen jednoho zástupce.

Kdy je správcem daně celní úřad?

Celní úřad není správcem daně a daň přiznává plátce v případech, kdy je mu zboží propuštěno do celního režimu volný oběh nebo do celního režimu aktivní zušlechťovací styk v systému navracení či do celního režimu dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla.

Kdo je správce daně?

Bezpečnostní správce (strážce) daně 1 vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného celním úřadům, 2 převádí cla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, 3 je orgánem celní správy, který má ve věcech vymezených trestním řádem postavení policejního orgánu, 4 v rámci spolupráce s orgány veřejné moci zejména technicky zabezpečuje použití zpravodajské a... More ...

Kdo je správcem daní?

Správcem daně je správní orgán (orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, jiný orgán a právnická či fyzická osoba, vykonává-li působnost v oblasti veřejné správy) nebo jiný státní orgán (má-li svěřenou působnost v oblasti správy daní).

Kdo je správcem daně u DPH?

Celní úřad je správcem daně u DPH v případě: kdy je dovezené zboží propuštěno osobě, která není plátcem DPH, do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, do celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla,

Podobne clanky

Co to jsou daně?

Kdo vybira daně v ČR?

Byly nase odpovedi uzitecne?

Ano Ne

Dekujeme mnohokrat za vasi zpetnou vazbu!

Mate nejake dalsi otazky?poslat zadost

FAQ

 • Где дешевле всего купить Ethereum?
 • P2P-обменники и криптобиржи – это площадки, где купить эфириум можно дешевле всего. Но следует учитывать и дополнительные расходы на комиссии. Может оказаться, что через обычные обменники вы потратите немногим больше, но зато так удобнее покупать Ethereum.Как купить ETH без комиссии? Можно ли купить эфириум без комиссии? Ethereum, как и другие криптовалюты, можно купить без комиссии через P2P-обме...


 • Когда будет пос эфира?
 • Когда эфир переходит на пос? Когда вырастет эфир? Что будет с Ethereum после PoS? Чего ждать от перехода ETH на POS флгоритм? Эфириум откажется от стандартного алгоритма Proof-of-Work (PoW). Это будет означать прекращение добычи ETH посредством майнинга. По новым правилам ключевое значение будет иметь количество токенов, которыми владеет (стейкает) пользователь. Почему эфир переходит на PoS? О...


 • Когда Сбербанк выпустит свою Криптовалюту?
 • Можно ли сейчас вывести криптовалюту на карту? Вы можете выводить средства от продажи криптовалюты не только на кредитную или дебетовую карту, но и на банковский счет. Сравните оба варианта и выберите наиболее подходящий. Фиатные деньги переводятся непосредственно на вашу кредитную или дебетовую карту, которую вы часто используете. Можно ли сейчас вывести криптовалюту? Вывести биткоины на банковск...


 • Можно ли купить крипту в Тинькофф?
 • Купить биткоин через Тинькофф Инвестиции невозможно. Криптовалюты не входят в список предлагаемых системой инструментов, и на это есть целый ряд причин, не зависящих от популярного биржевого брокера.Можно ли купить криптовалюту в Тинькофф? Купить биткоин через Тинькофф Инвестиции невозможно. Криптовалюты не входят в список предлагаемых системой инструментов, и на это есть целый ряд причин, не зави...


 • Сколько всего эфиров?
 • Сколько эфира в обращении? Текущий объем ETH в обращении — 122 373 863,499. Сколько стоит 100 эфиров? Кто хозяин эфира? Гэвин Вуд — сооснователь Ethereum. Сколько максимум стоил Эфириум? Новый абсолютный ценовой пик пришелся на 12 мая — тогда стоимость криптовалюты превысила $4 300. Это максимальная стоимость эфириума за все время. Сколько эфира в обращении? Текущий объем ETH в обращении — 122 37...


 • Сколько весит Блокчейн эфира?
 • На сегодняшний день *блокчейн* #Ethereum весит 175 ГБ — этого достаточно для воссоздания *всех* данных за *всю историю* существования сети с момента ее появления.Сколько весят Блокчейны? Сколько весит ETH? Официальный Ethereum кошелек — это программный толстый кошелек, который весит около 28 Гб на официальном сайте Ethereum. Сколько весит сеть биткоин? Размер блока не может превышать 4 миллиона е...


 • Можно ли купить часть эфира?
 • На торговой площадке Currency.com вы можете торговать в любое время и купить только часть эфира. Вывести средства можно после верификации аккаунта.Как купить часть эфира? Выберите Ethereum из списка активов На Coinbase.com щелкните панель «Купить» для поиска и выберите Ethereum. В мобильном приложении Coinbase найдите Ethereum, введя «Ethereum» в строку поиска. Когда в результатах появится Ethereu...


 • Сколько добыто монет эфира?
 • Эмиссия биткоина ограничена 21 млн монет, которые будут добыты приблизительно к 2140 году. В блокчейне эфириума нет ограничений на эмиссию.Сколько всего эфира в мире? Сколько всего монет эфириума По последним данным, на рынке уже размещено более 7,2 млн ETH, а их общая стоимость на момент написания статьи составляла примерно $816 миллиардов. Сколько в день добывается эфира? Зарабатывать на майнинг...


Comments

Leave a Comment

Posli nam email